לוגו א אבאל חברה לבניין דימונה

משרד: 08-6557171

פקס:  08-6551169

משרדי החברה: רח׳ העמל 10 דימונה ת.ד 826

מיקוד: 8612322

dayarimavel@gmail.com